Menu


Więcej quizów


Rozwiąż quiz!


Za chwilę rozpoczniesz quiz: Jan Paweł II - papież poliglota

Opis quizu: Jan Paweł II posługiwał się biegle wieloma językami. Biografowie papiescy oraz kronikarze jego pielgrzymek doliczyli się kilkunastu języków, którymi władał biegle oraz kilkudziesięciu, których używał w trakcie błogosławieństw, życzeń, powitań. A dokładnie?
Obliczono że było ich jedenaście: polski, słowacki, rosyjski, włoski, francuski, hiszpański, portugalski, niemiecki, ukraiński, angielski oraz łaciński. Wśród nich są języki krajów z największymi wspólnotami katolickimi na świecie: portugalski (Brazylia) oraz hiszpański (Meksyk), ale również język ojczysty Karola Wojtyły (polski) oraz język, którego używał jeszcze jako biskup jako zwyczajowego języka liturgii - łacina. Warto pamiętać, że pierwszym obcym językiem nowożytnym, który papież opanował biegle będąc jeszcze uczniem wadowickiego gimnazjum był język niemiecki- ówczesna lingua franca Europy Środkowej. Jan Paweł II mając świetne wyczucie komunikacji z wiernymi gromadzącymi się licznie na Placu Św. Piotra czy też w trakcie pielgrzymek - odwiedził 135 krajów niektóre kilkakrotnie jak np. Polskę, gdzie w trakcie swojego pontyfikatu gościł 8 razy- miał świadomość jak ważne jest nawiązanie kontaktu w ich języku nawet gdyby komunikacja ta była ograniczona do kilku słów. To właśnie z tego powodu jedne z jego dorocznych życzeń bożonarodzeniowych wybrzmiały w 62 językach. Papież wiedział że nawet pojedyncze słowa wypowiadane w języku ojczystym mogą stać się fundamentem, na którym będzie można budować komunikację. Dlatego używał tak egzotycznych języków jak suahili czy tagalog. Ten ostatni jest językiem ojczystym dla trzecie społeczności katolickiej na świecie- mieszkańców Filipin. Wystąpienie w tych językach nie były pozbawione autoironii. Kiedy w trakcie spotkania z młodzieżą na Westerplatte 12 czerwca 1987r. przywitał młodych Węgrów w ich ojczystym języku, oświadczył że towarzyszący mu biskup węgierski odniósł się do jego wypowiedzi wyrozumiale...
Jan Paweł II język postrzegał nie tylko użytkowo, ale również symbolicznie jako most łączący go z krajami i zamieszkującymi je społecznościami. A o tym jak ważna jest rola tych konstrukcji Św. Jan Paweł II jako Najwyższy Budowniczy Mostów (Pontifex Maximus) wiedział najlepiej.

Ilość pytań: 7